Nu er Rosenforum Danmark også ramt af den verserende konflikt i Det Danske Rosenselskab.

Vi har modtaget en skrivelse fra Dejgaard-gruppens advokat, der truer med bål og brand, hvis vi ikke lukker siden ned. Hun skriver, at Dejgaard-gruppen på intet tidspunkt har givet tilladelse til at vi bruger skabelon og design.

Da vi er en fuldstændig nystartet forening ejer vi jo ikke kongens mønt, så det er fuldstændig udelukket at indgå i nogen form for kommunikation, der involverer udgifter.

Derfor er vi nødsaget til, midlertidigt, at lukke for den eksisterende sideopbygning.

Det er enormt ærgerligt. Webmaster har brugt rigtig meget tid på den side og den var blevet rigtig god.

Ud over, at det er træls for os, så er det også rigtig dårlig stil af Hr. Dejgaard.

I hele det lange forløb med at finde et forlig, har vores brug af DRS sidens skabelon været fuldstændig accepteret. I selve forliget, der er underskrevet af Jens Dejgaard står der følgende:

”Vedrørende Rosenselskabet.dk: skabelonen til hjemmesiden kan benyttes af Rosenforum Danmark, men uden eksisterende materiale/data fra Det Danske Rosenselskab.”

Vi mener, at have fjernet det materiale der vedrører DRS. Hvis der var noget tilbage kunne en simpel mail vel have ordnet det forhold.

Vi beklager selvfølgelig det skete, men I skal nok blive orienteret løbende.

Venlig hilsen Jens Staun